technika

Atlas ćwiczeń według grup mięśniowych

Poniższy atlas ćwiczeń ma pomóc w doborze ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe oraz nauce poprawnego ich wykonania (technika). W większości są to podstawowe ćwiczenia, które można wykonywać z wykor ...